Начало Изпращане на e-mail Контакти


ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ ОТ АКТИВ-К ООД
ОДИТИ
 • Функционален одит на всеки отделен функционален етап на реализация на инвестиционен проект ГРАНД ПЛАЗА
 • Външно осигурен вътрешен одит на търговската дейност на охранителна фирма
 • Външно осигурен вътрешен одит на процедура по трансфериране на съучастие на агенция от гр. София
 • Преглед на имущественото и финансово-икономическо състояние на група ИКОНОМОВИ
 • Преглед на вътрешната документална система на ТРАНССТРОЙ
 • Проверка на съществуващите оперативни управленски процеси и програми, оценка на мениджмънта на акционерно дружество от гр. Варна
 • Преглед на маркетинговата дейност на водеща варненска компания
 • Проверка на информационната инфраструктура на строителна компания
 • Преглед на имущественото и финансово-икономическо състояние на АВЕ ООД
 • Преглед на имущественото и финансово-икономическото състояние на АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ООД
 • Преглед на имущественото и финансово-икономическото състояние на СТМ ООД
 • Преглед на имущественото и финансово – икономическо състояние на ГАРАНТ ФИЛТЪР
БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ
 • Външно осигурено процесно управление на Проект АРЕНА
 • Водене на преговори за придобиване на дялове от регистрирания капитал на водеща фирма в областта на производството и търговията с хранителни продукти
 • Водене на преговори за придобиване на дялове от регистрирания капитал на МИВАБО ООД
 • Водене на преговори и реализация на сделката по придобиване на акции от капитала на акционерно дружество от Варна
 • Водене на преговори и реализация на сделката по придобиване на 100% от капитала на ИК ИМОТИ ЕООД
 • Анализ на възможните начини за управление на индустриални паркове и методика за ефективното участие на ОБЩИНА - РУСЕ в управлението им
 • Проект за придобиване чрез приватизация на дяловете на дружество с предмет на дейност: отдаване под наем на недвижими имоти
 • Проект за придобиване чрез приватизация на дяловете на варненска фирма, произвеждаща машини и оборудване
 • Оздравителна програма във връзка с несъстоятелност на ДОБРИЧ АД - гр. Добрич
 • Проект за придобиване чрез приватизация на дяловете на АЛЕН МАК АД
 • Проект за придобиване чрез приватизация на акциите на СЛЪНЧЕВ ДЕН
 • Проект за придобиване чрез приватизация на акциите на РИГА ХОТЕЛС ЕАД
 • Проект за придобиване чрез приватизация на дяловете на АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ
 • Проект за придобиване чрез приватизация на акциите на ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД
 • Проект за придобиване чрез приватизация на акциите на МАДАРА
 • Проект за придобиване чрез приватизация на дяловете на ДЕТСКА МЕБЕЛ - КАВАРНА ЕООД
ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВКИ
 • Финансово-икономическа обосновка на инвестиционен проект КОМПЛЕКС ДИМЯТ*****” за финансиране и привличане на финансови средства от банкова институция
 • Финансово-икономическа обосновка на инвестиционен проект МВЕЦ МИВАБО
 • Проект „Информационни и парични потоци „ЕvRIKA”” на ЕРИКА КО ООД
 • Финансово-икономическа обосновка за рефинансиране и привличане на средства от банкови институции от АВИ ПАК
 • Финансово-икономически анализи на обекти на водеща финансовo-инвестиционна компания
 • Анализ на финансово-икономическото състояние и извеждане на перспективи за развитие на водеща строителна компания от гр. Варна
 • Финансово-икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на АГРОМАШИНА 2000
 • Финансово-икономическа обосновка за финансиране и привличане на средства от банкови институции на АЛФА СЪРВИС ЕООД и АЛФА СЪРВИС БГ ООД
 • Финансово – икономическа обосновка на инвестиционен проект „Ваканционна жилищна група ЗИМНО ЦВЕТЕ в к.к. „Пампорово”
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на КРИПС ООД
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на холдинг от гр. Варна
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на РАЙЧЕВ ЕООД
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на КОРЕКТ СТИЛ ООД - гр. Варна
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на ПТИЦЕКОМ
 • Финансово – икономическа обосновка на инвестиционен проект Хотелски комплекс РОМАНТИКА - кк. „Камчия”
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на МАДАРА ИНТЕРТУР АД
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на ЕТ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛ
 • Анализ на финансово – икономическото състояние на ФАМА АД
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на Кооперация ГАЛАТЕЯ
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на фирма с предмет на дейност хотелиерски и ресторантьорски услуги
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на СИНЧЕЦ ММ ЕООД
 • Икономически анализ на състоянието и перспективите за развитие на ИЗКУСТВО - гр. Русе
 • Икономически анализ на състоянието и перспективите за развитие на ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
 • Икономически анализ на състоянието и перспективите за развитие на ИСТЪР
 • Икономически анализ на състоянието и перспективите за развитие на ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ
 • Икономически анализ на състоянието и перспективите за развитие на фирма за производство препарати за почистване
 • Икономически анализ на състоянието и перспективите за развитие на ОБЩИНСКИ АВТОТРАНСПОРТ
 • Икономически анализ на състоянието и перспективите за развитие на КАРЕ
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на КЕЛТО ООД - гр. Добрич
 • Финансово – икономическа обосновка и бизнес план за развитие на ГТТ
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на ИНТЕР САНА
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на ИНТРАМА
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на МЦ ВАЛЕМ 2000 ЕООД
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на компания, занимаваща се с недвижими имоти
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на КОВЕКС ООД
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на акционерно дружество от гр. Варна
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на ИНВЕСТ АД
 • Финансово – икономическа обосновка за привличане на финансови средства от банкови институции на ДИК - гр. София
БИЗНЕС ОЦЕНКИ
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на строителна фирма от гр. София
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на агенция за недвижими имоти от гр. Варна
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на водеща фирма за търговия с плодове и зеленчуци от гр. Варна
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на акционерно дружество от гр. София
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на ЕЛПРОМ АД
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на фирма за отдаване на търговски площи
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на фирма за недвижими имоти
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на инвестиционна компания от гр. Варна
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на фирма, извършваща детективска и охранителна дейност
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на КОНТИНЕНТ – гр. Созопол
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на ПИКАНТ
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на СТИЛИ РОУД ЕООД
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на ИНЖСТРОЙ
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ
 • Оценка на финансовите възможности на БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ АД във връзка със строителство на 21 200 tdw кораб”
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на МИКРОМЕД АД
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на търговско дружество
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на търговска фирма от гр. София
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на АКСА - 96
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на ТОТАЛ - гр. Шумен
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на ВАРСА ООД
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на водещо варненско радио
 • Експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на 100% от собствения капитал на фирма за производство и търговия с месни продукти от гр. Добрич
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС
Проекти по програма САПАРД
 • Проект за “Закупуване на селскостопанска техника, реконструкция и модернизация на оранжерия по програма Сапард на ЕКО ПЛОД ООД
 • Бизнес план на проект за „Изграждане на фуражен цех и зърнобаза” по програма Сапард на ПТИЦЕКОМ
 • Бизнес план на проект за „Изграждане на Кланица за бели меса” по програма Сапард на ЕКО ПИЛЕ
 • Бизнес план на проект за „Изграждане на люпилня” по програма Сапард на АГРИА ЕООД
 • Бизнес план на проект за „Модернизация и технологично оборудване на помещения за отглеждане на кокошки носачки” по програма Сапард на дружество от гр. Варна
 • Бизнес план на проект за „Закупуване на земеделска техника” по програма Сапард на СТИЛИ АГРО ЕООД
 • Бизнес план за „Подпомагане на организации на производители” по програма Сапард на Кооперация ДОБРУДЖАНСКО МЛЯКО
 • Бизнес план на проект за „Закупуване на земеделска техника” по програма Сапард на ЧЗС
 • Бизнес план на проект за „Засаждане на лозови масиви” по програма Сапард на едноличен търговец от гр. Варна
 • Бизнес план на проект за „Изграждане на предприятие за съхранение на селскостопанска продукция и добив на нерафинирани масла от нея” по програма Сапард
 • Бизнес план на проект за „Строителство на сграда за настаняване на туристи (хотелска част) и дегустационна зала и разширение на винарска изба TODOROFF в с.Брестовица
 • Бизнес план на проект за „Закупуване на земеделска техника” по програма Сапард на едноличен търговец от гр. Генерал Тошево
 • Бизнес план на проект за „Създаване и реализация на “туристически пакети” за селски туризъм на базата на природните данни на село от област Пловдив и възстановяване на исторически паметник по програма Сапард
Проекти по оперативните програми на ЕС
 • Анализ на разходите и ползите на проект за „Подобряване и изграждане на инфраструктура за отпадъчни води в община Варна” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
 • Анализ на разходите и ползите на проект „Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ – гр. Генерал Тошево” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
 • Финансов анализ и Анализ на риска на проект за „Изграждане на канализационна мрежа на кв. Галата и кв. Виница” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, партньор - Община Варна
 • Управление на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за обекти в община от област Добрич
 • Анализ на разходите и ползите на проект „Рехабилитация/модернизация на пътища по Програма за „Трансгранично сътрудничество Румъния – България - 2007 – 2013 г.”
Проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013
 • Бизнес план по Мярка 121 – „Модернизиране на земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) на проект „Закупуване на земеделска техника” на ЧЗС
 • Бизнес план по Мярка 121 – „Модернизиране на земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) на проект „Закупуване на земеделска техника” на ЧЗС от област Добрич
 • Бизнес план по Мярка 121 – „Модернизиране на земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) на проект „Закупуване на земеделска техника” на едноличен търговец
 • Бизнес план по Мярка 121 – „Модернизиране на земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) на проект „Закупуване на земеделска техника” на ЧЗС София Йорданова Павлова
 • Бизнес план по Мярка 121 – „Модернизиране на земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) на проект „Закупуване на земеделска техника” на БОЖУР
 • Бизнес план по Мярка 121 – „Модернизиране на земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) на проект „Закупуване на земеделска техника” на ПТК КАРВУНА
БИЗНЕС ПЛАНОВЕ
 • Бизнес план за развитие на ДКЦ от гр. Варна
 • Бизнес програма за стопанисване и ползване на дивеча в Дивечовъден участък и за изпълнение на ловноустройствен проект
 • Програма за развитие на ДКЦ ІІІ
 • Бизнес план за развитие на ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА
 • Стратегия за развитие на ДКЦ І СВ. КЛЕМЕНТИНА ЕООД – гр. Варна
 • Бизнес план за развитие на ПРИЗМА
 • Бизнес програма за развитие на туристическа фирма
 • Бизнес план за развитие на ТОПЛОФИКАЦИЯ
 • Бизнес план за развитие на ЕЛФРИДА АД - гр. Бургас
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
 • Инвестиционен бизнес план на АВТОЕКСПРЕС АД
 • Инвестиционен план на КИМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД за инвеститор клас А по проект „Хотелски комплекс Романтика”, кк. „Камчия”
 • Инвестиционен проект за изграждане на детски увеселителен парк на туристическа фирма от гр. София
 • Инвестиционен проект ХОТЕЛ ТАНЕ*****
 • Инвестиционен проект „Траяна” на БЪЛГАРИЯ ХОЛИДЕЙ ООД
ФИНАНСОВИ МОДЕЛИ
 • Финансов модел на инвестиционен проект „Инженеринг на блок 3 на ТЕЦ Русе - изток” на ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ ЕАД
 • Финансов модел на инвестиционен проект ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ
БИЗНЕС МОДЕЛИ
 • Проект за изграждане на търговски център
 • Проект за създаване на фирма за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
 • Проект за осъществяване на логистична дейност
 • Проект за създаване на частна солница в гр. Поморие
 • Проект за експлоатация на спортен комплекс
БИЗНЕС ПРОФИЛИ
 • Фирмен профил на фирма за производство на изделия за стъкларската промишленост
 • Информационен проспект на ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – РУСЕ
 • Търговски проспект на ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ ЕАД
 • Информационен меморандум на строителна фирма
 • Информационен проспект на ТЪРГОВСКА МРЕЖА 2003 АД
 • Бизнес профил на КОНСУЛТ АД
ПРОЕКТИ ЗА СЪБИРАЕМОСТ НА ВЗЕМАНИЯТА
 • Проект за събираемост на вземанията на ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК
 • Проект за събираемост на вземанията на ТОПЛОФИКАЦИЯ – ШУМЕН
ПРОЕКТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА
 • Система за заплащане на персонала на ДРУЖБА СТИЛ АД – гр. Варна
 • Система за стимулиране на персонала на варненска компания
 • Мотивационна система на персонала на производствена фирма
 • Схема на дейността и структуриране на персонала на фирма, търгуваща с горива
ПРОЕКТИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
 • Проект „Преструктуриране на собствеността” на АГЕНЦИЯ
 • Проект за преструктуриране на група фирми ЕРИКА
 • Проект за преструктуриране на собствеността на ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ
 • Организационно преструктуриране в рамките на МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД - гр. Раднево
 • Преструктуриране собствеността на дружество от гр. Шумен
БИЗНЕС ПРАВО
 • Преглед на правния статут на ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД
 • Правно-информационен профил на АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „ВИТА”
 • Правен анализ на ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ ЕАД
ДОКУМЕНТООБОРОТ
 • Вътрешна документална система на ПОЛИАРТС ЕООД - гр. София
 • Правилник за документооборота на ИРИС
 • Правилник за документооборота на ПРИЗМА ЕС ООД
 • Правилник за документооборота на група фирми ЕРИКА
 • Правилник за документооборота на МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД - гр. София
МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ
 • Маркетингово проучване „Конюнктура на пазара на недвижими имоти, сегмент „складови бази” в района на Западна промишлена зона на гр. Варна”, партньор -АГРОМАШИНА 2000 ООД
 • Маркетингово проучване „Перспективността на проект за строителство на нискоетажен елитен апартаментен комплекс в предградието на гр. Варна и необходимостта от подобни обекти на пазара в близките 2-3 години
 • Анализ на социлано-икономическото състояние на гр. Варна, партньор - БИЗНЕС ПАРК ВАРНА АД
 • Анализ на медицинските услуги в един от областните градове на България, партньор акционерно дружество
 • Анализ на туристическите услуги в един от големите български градове, партньор - водеща инвестиционна компания
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
 • Годишен доклад за дейността на ХМБ – ЕКСПРЕС
 • Годишен доклад за дейността на фирма за производство и монтаж на осветителни тела и системи
 • Годишен доклад за дейността на търговска фирма от гр. Варна
 • Годишен доклад за дейността на фирма за проектиране и дизайн
 • Годишен доклад за дейността на фирма за недвижими имоти
 • Годишен доклад за дейността на акционерно дружество от гр. Варна
 • Годишен доклад за дейността на компания за производство на неорганични химични вещества
 • Годишен доклад за дейността на фирма за производство на газообразни горива
 • Годишен доклад за дейността на фирма за ремонт на битова техника и уреди
КОНСУЛТИРАНЕ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ
 • Консултиране по изготвяне на документи за обществена поръчка за Доставка на когенераторна инсталация на ДАЛКИЯ ВАРНА ЕАД
 • Консултиране по изготвяне на документи за обществена поръчка за финансиране на изграждане на когенераторна инсталация на ДАЛКИЯ ВАРНА ЕАД
 • Изготвяне на документация по ЗОП за обявяване на процедура за “Избор на купувач на краткосрочните вземания (вземания от клиенти, съдебни и присъдени вземания) на ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК ЕАД към 31.08.2004г., класифицирани по отделни позиции
 • Подготовка на документация за акредитация на Медицински център
 • Подготовка на документация за кандидатстване на Асоциация ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА за „Организиране и провеждане деня на Европа в България”
 • Подготовка на документация и бизнес предложение за участие в концесия без търг или конкурс за ползване и стопанисване на кариера за инертни материали на акционерно дружество за строителство на пътища
 • Подготовка на документация за участие на ИНВЕСТ ООД, в конкурс за отдаване на концесия на част от крайбрежната плажна ивица “Морски плаж “КАБАКУМ - СЕВЕР”
Послание на седмицата
Copyright © - Businesshelp- All rights reservedCreated and Powered by Activ-Soft
report.bg Бизнес практика